youtube icon facebook icon linkedin icon twitter icon 

088 - 61 19 933

Onze medewerkers willen graag dat je tevreden bent over de zorg en begeleiding. Toch lukt dat niet altijd. Soms ben je het ergens niet mee eens. Je bent bijvoorbeeld ontevreden hoe er met je gepraat wordt. Over hoe medewerkers met je omgaan. Of over hoe dingen gaan. We horen dat graag zo snel mogelijk. Praat met je begeleider over wat je dwars zit. Dat kan helpen.

Vind je het moeilijk om te praten met je begeleider? Of komen jullie er niet uit samen? Je kunt verschillende dingen doen:

1. Vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner
Er zijn vertrouwenspersonen of cliëntondersteuners om je te ondersteunen. Zij luisteren naar je verhaal en denken met je mee over mogelijke oplossingen. Ze zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Als het nodig is, helpen ze je bij het opstellen van een klacht.
Cliëntondersteuning (Zorgbelang Brabant)
Vertrouwenspersoon (Zorgbelang Brabant)

Kijk met wie jij contact op kunt nemen:
Ik ontvang zorg via de Jeugdwet
Ik ontvang zorg via de Wlz (Wet langdurige zorg)
Ik ontvang zorg via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

2. Klachtenfunctionaris
Kom je er niet uit met je begeleider? Dan kun je de klachtenfunctionaris vragen om te helpen. Hij kan het gesprek tussen jullie weer op gang brengen en zo ondersteunen bij het vinden van een oplossing.
Klachtenfunctionaris en klachtencommissie

3. Klachtencommissie
Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing geleid? Dan kun je een formele klacht indienen bij de regionale klachtencommissie.