youtube icon facebook icon linkedin icon twitter icon 

088 - 61 19 933

Pauwer is dé specialist in het ondersteunen van mensen met hersenletsel (NAH) en mensen met een beperking of chronische ziekte. We helpen bij het organiseren van hun leven, bij het verder groeien en ontwikkelen en bij het (her)vinden van een plek in de samenleving. We betrekken daarbij ook de mensen uit de omgeving van de cliënt.
Samen met de cliënt werken we naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, zodat de cliënt weer kan meedoen in de maatschappij.

De mogelijkheden voor ondersteuning door Pauwer passen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast kunnen mensen met een beperking of chronische ziekte bij ons terecht voor eerstelijnsbehandeling.

Medewerkers van Pauwer zijn deskundig op het gebied van hersenletsel (NAH), lichamelijke beperking en chronische ziekte. We hebben veel ervaring met vraagstukken rondom afstand tot de arbeidsmarkt, intensieve gezinsbehandeling en psychiatrische problematiek.

Je kunt de situatie aan ons voorleggen als je vragen hebt rondom een cliënt of patiënt met NAH. Wij kunnen een begeleidings- of behandeladvies geven.
Onze adviseurs vertellen graag meer over:

  • de zorg- en dienstverlening van Pauwer;
  • mogelijkheden binnen de Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet;
  • mogelijkheden met Zorg in Natura (ZIN), Persoonsgebonden budget (Pgb), Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT);
  • de werkwijze bij het aanmelden van een cliënt.
  • Aanmelden cliënt

Verwijzing
Wil je een cliënt verwijzen naar Pauwer? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is jouw vraag?! Laat het ons weten:
088 - 61 19 933 of vul ons contactformulier in.