youtube icon facebook icon linkedin icon twitter icon 

088 - 61 19 933

Waardigheid en comfort. Voorwaarden voor een gelukkig bestaan. Als je zelfstandig woont, helpt Pauwer bij het beantwoorden van praktische vragen. En het structureren van je dagelijks leven.

In het geval van kinderen doen wij dat voor kind én ouders. Ook helpen wij om je sociale netwerk (de maatschappij om je heen) te vergroten.

Heerlijk thuis

Liefst thuis in uw eigen, vertrouwde omgeving! Pauwer biedt ondersteuning en begeleiding bij het wonen en in het dagelijks leven. Wensen en mogelijkheden van de client staan voorop. Pauwer is het juiste adres voor cursussen, telefonische spreekuren en huisbezoeken.

NAH

De ervaring leert dat de NAH-zorgvraag complex is. Pauwer biedt als NAH-specialist vakkundige ondersteuning aan mantelzorgers en partners. Tevens kunnen mantelzorgers en partners voor ondersteuning, kennis en informatie terecht bij ons Cliëntservicepunt.

Ook voor kinderen en jongeren

Ambulante hulpverlening van Pauwer richt zich niet alleen op volwassenen maar ook op kinderen, jongeren en het gezin. Pauwer biedt praktische en opvoedkundige ondersteuning thuis, op school of in een regulier kinderdagverblijf. Onze zorgondersteuning bevordert de gezinsstructuur en geeft ouders meer handvatten. Kinderen en jongeren kunnen daardoor langer thuis blijven wonen, evenwichtig opgroeien en een stap zetten op weg naar volwassenheid.

Een aantal mogelijkheden

  • Vergroten zelfredzaamheid
  • Ondersteuning bij opvoeding, ontwikkeling en gedrag
  • Trainen en vergroten van vaardigheden 
  • Hulp bij aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Kortdurende opvang thuis
  • Omgaan met dagelijkse gezinssituaties
  • Ondersteuning bij administratie
  • Regelen van huishouden en persoonlijke verzorging

Wilt u uitgebreide informatie over onze ambulante hulpverlening neem dan contact met ons op.